Banner

Warto wiedzieć

Warto wiedzieć

Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2016 rok

Przekazania środków z tytułu 1% należnego podatku z rozliczenia za 2016 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego dokonywali, tak jak w roku ubiegłym, naczelnicy urzędów skarbowych zgodnie z wnioskami/oświadczeniami podatników.

Wniosek o przekazanie 1% należnego podatku stanowił integralną część zeznania podatkowego, w którym opodatkowanie następuje według:

 • skali podatkowej (PIT-36, PIT-37),
 • 19% stawki podatku od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-36L),
 • 19% stawki podatku od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach lub z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (PIT-38),
 • 19% stawki podatku od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (PIT-39),
 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Dodatkowo, począwszy od rozliczenia za 2016 r., podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, który od organu rentowego otrzymał roczne obliczenie podatku PIT-40A, może dokonać przekazania 1% należnego podatku poprzez złożenie do właściwego urzędu skarbowego Oświadczenia o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego.

Liczba podatników, którzy w rozliczeniu za 2016 r. zadeklarowali przekazanie 1% należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego wyniosła 13,6 mln, co stanowiło 50% ogólnej liczby podatników (60% podatników wykazujących w zeznaniach należny podatek).

Liczba podatników, którzy zadeklarowali przekazanie 1% należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego wg poszczególnych zeznań przedstawiała się następująco:

 • 13,0 mln osób, tj. 51% podatników rozliczających się przy zastosowaniu skali podatkowej oraz według 19% stawki podatku od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej (60% liczby ww. podatników wykazujących należny podatek),
 • 0,1 mln osób, tj. 31% podatników rozliczających się na formularzu PIT-38 (64% liczby podatników wykazujących należny podatek),
 • 0,5 mln osób, tj. 41% podatników rozliczających się na formularzach PIT-28 i PIT-39 (58% liczby podatników wykazujących w tych zeznaniach należny podatek).

Udział podatników deklarujących w zeznaniach za 2016r. chęć przekazania 1% należnego podatku.

Kwota 1% należnego podatku

Wg stanu na dzień 15 września 2017 r. łączna kwota 1% należnego podatku przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego z rozliczenia za 2016 r. wyniosła 660,2 mln zł i stanowiła 0,76% należnego podatku dochodowego.

Podatnicy dokonujący rozliczenia:

 • na formularzach PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-40A – przekazali 632,8 mln zł, tj. 0,76% należnego podatku dochodowego obliczonego przy zastosowaniu skali podatkowej oraz według 19% stawki podatku od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej,
 • na formularzu PIT-38 – przekazali 9,5 mln zł, tj. 0,91% należnego podatku dochodowego wykazanego w tych zeznaniach,
 • na formularzach PIT-28 i PIT-39 – 17,9 mln zł, co stanowiło 0,72% należnego podatku dochodowego wykazanego w tych zeznaniach.

Prezentowany podział jest zgodny z klasyfikacją dochodów budżetowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przeciętne dane

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy w zeznaniach za 2016 r. złożyli wniosek o przekazanie 1% należnego podatku, przekazali organizacjom pożytku publicznego przeciętnie kwotę w wysokości 49 zł, w tym podatnicy składający:

 • PIT-36, PIT-36L i PIT-37 – 49 zł,
 • PIT-38 – 116 zł,
 • PIT-28 i PIT-39 – 38 zł.
Wykaz 30 organizacji, które otrzymały najwyższe kwoty

Wykaz 30 organizacji, które w 2017 r. (z rozliczenia za 2016 r.) otrzymały najwyższe kwoty w skali całego kraju (stan na 15 września 2017 r.) przedstawia się następująco:

L.p. Numer KRS Nazwa organizacji pożytku publicznego Kwota w zł
1. 0000037904 FUNDACJA DZIECIOM "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ" 148 935 303,55
2. 0000186434 FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "SŁONECZKO" 29 657 277,56
3. 0000270809 AVALON - BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM 27 813 744,78
4. 0000207472 FUNDACJA "ROSA" 14 066 638,50
5. 0000270261 FUNDACJA STUDENCKA "MŁODZI - MŁODYM" 7 685 465,02
6. 0000050135 DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA 7 405 454,07
7. 0000030897 FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 7 386 754,15
8. 0000086210 FUNDACJA "NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ" 6 760 401,10
9. 0000266644 FUNDACJA SERCE DZIECKA IM. DINY RADZIWIŁŁOWEJ 6 672 194,55
10. 0000285433 FUNDACJA DZIECIOM "POMAGAJ" 5 758 309,56
11. 0000338389 FUNDACJA SEDEKA 5 283 911,47
12. 0000147428 FUNDACJA NASZA SZKOŁA 5 049 347,01
13. 0000338878 DOBRO POWRACA - FUNDACJA NA RZECZ CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE 4 971 069,20
14. 0000069730 OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS" 4 840 876,59
15. 0000382243 FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I OSOBOM CHORYM "KAWAŁEK NIEBA" 4 772 440,82
16. 0000127075 FUNDACJA "JAŚ I MAŁGOSIA" 4 738 824,65
17. 0000091141 FUNDACJA "NASZA PRZYSZŁOŚĆ" 4 343 277,70
18. 0000308316 FUNDACJA "ZŁOTOWIANKA" 4 235 178,41
19. 0000174486 FUNDACJA ANNY DYMNEJ MIMO WSZYSTKO 4 153 859,76
20. 0000116212 ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 4 040 133,88
21. 0000083356 POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO 3 997 559,87
22. 0000318482 AKADEMIA LIDERÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI FUNDACJA DR BOGUSŁAWA FEDERA 3 945 302,21
23. 0000097123 FUNDACJA WARSZAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI 3 865 097,39
24. 0000154454 TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 3 760 186,80
25. 0000248546 FUNDACJA ISKIERKA 3 745 805,08
26. 0000249753 FUNDACJA "NASZE DZIECI" PRZY KLINICE ONKOLOGII W INSTYTUCIE "POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA" 3 683 275,92
27. 0000056901 STOWARZYSZENIE "SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE" 3 571 890,88
28. 0000151511 FUNDACJA DZIECIOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM - AGNIESZKA 3 491 146,91
29. 0000321541 FUNDACJA NA RZECZ POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "NOWA NADZIEJA" Z SIEDZIBĄ W KALISZU 3 186 000,92
30. 0000064892 POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ 3 176 264,07

Wykaz kwot 1% należnego podatku w układzie poszczególnych izb administracji skarbowej
L.p. Izba Administracji Skarbowej Kwota w zł Struktura
1. WROCŁAW 54 173 957,15 8,21%
2. BYDGOSZCZ 28 032 884,15 4,25%
3. LUBLIN 23 635 553,22 3,58%
4. ZIELONA GÓRA 14 576 954,00 2,21%
5. ŁÓDŹ 38 059 408,18 5,76%
6. KRAKÓW 58 906 786,12 8,92%
7. WARSZAWA 149 399 988,64 22,63%
8. OPOLE 13 173 921,59 2,00%
9. RZESZÓW 23 856 116,93 3,61%
10. BIAŁYSTOK 15 431 459,89 2,34%
11. GDAŃSK 41 976 575,39 6,36%
12. KATOWICE 81 281 686,67 12,31%
13. KIELCE 13 882 368,94 2,10%
14. OLSZTYN 17 390 148,78 2,63%
15. POZNAŃ 61 429 411,06 9,30%
16. SZCZECIN 24 981 370,18 3,78%
RAZEM 660 188 590,89 100,00%
Dane porównawcze

Dane porównawcze dotyczące lat 20041 – 2017 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.
Liczba podatników, deklarujących przekazanie 1% należnego podatku na rzecz opp tys. 80 681 1 157 1 604 5 135 7 325 8 624 10 135 11 166 11 537 12 034 12 457 13 178 13 614
r/r % x 851% 170% 139% 320% 143% 118% 118% 110% 103% 104% 104% 106% 103%
Kwota przekazana na rzecz opp mln zł 10,4 41,6 62,3 105,4 298,3*/ 381,5*/ 360,9*/ 403,9*/ 459,4*/ 482,2*/ 511,0*/ 560,0*/ 619,1*/ 660,2
r/r % x 400% 150% 169% 283% 128% 95% 112% 114% 105% 106% 109% 110% 107%
*/ stan na 31 grudnia

________________________
1 tj. 2004 – przekazanie należnego podatku z zeznań za 2003 r., 2005 – z zeznań za 2004 r. itd.

pit scan - program do rozliczeń rocznych

wypełnij zeznanie roczne w 30 sekund

Zalety programu pit scan

 • przyjazne człowiekowi kreatory rozliczeń;

 • wizualne wypełnianie formularzy podatkowych;

 • sprawdzanie limitów kosztów i odliczeń;

 • wydruk, export do PDF;

 • pełna współpraca z systemami ministerstwa finansów;

 • system podpowiedzi;

 • podręczne kalkulatory i sumatory;

 • możliwość wysyłki zeznania e-mailem;

 • automatyczne poprawianie błędów;

 • aktualizacje przez internet;

 • zmiana kolorystyki;

 • pomoc serwisantów;

 • i wiele innych.

zostaw nam wiadomośćkontakt

wprowadź kod

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące programu Pit Scan?

Czekamy na twoją wiadomość

captcha
Przeładuj

infonetax sp. z o.o.

ul. karola olszewskiego 6

25-663 kielce

nip: 6572736550

41 230 67 06

zapraszamy do kontaktu

www.infonetax.pl

odwiedź stronę internetową

dołącz do nas

facebookyoutube
nasi partnerzy
fpddoradcapodatkowy