Banner

Warto wiedzieć

Warto wiedzieć

Document
Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego  z rozliczenia za 2018 rok 

Przekazania środków z tytułu 1% należnego podatku z rozliczenia za 2018 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego dokonywali, tak jak w roku ubiegłym, naczelnicy urzędów skarbowych zgodnie z wnioskami podatników. 

Wniosek o przekazanie 1% należnego podatku stanowił integralną część zeznania podatkowego, w którym opodatkowanie następuje według:  

 • skali podatkowej (PIT-36, PIT-37), 
 • 19% stawki podatku od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-36L), 
 • 19% stawki podatku od dochodów z zysków kapitałowych (PIT-38),
 • 19% stawki podatku od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (PIT-39), 
 •  ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28),
 • 19% stawki od dochodów z zagranicznej spółki kontrolowanej (PIT-CFC).

Łączna kwota 1% podatku przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego z rozliczenia za 2018 rok
wynosiła 874,4 mln zł.
Liczba podatników, którzy w 2019 r. dokonali przekazania 1% należnego podatku, wynikającego z rozliczenia
za 2018 r., na rzecz organizacji pożytku publicznego wyniosła 14,5 mln.
Stan na dzień 16 września 2019 roku. 


Wykaz 30 organizacji, które w 2018 r. otrzymały najwyższe kwoty w skali całego kraju (stan na dzień 16 września 2019 r.) przedstawia się następująco:

 

L.p.

 

Numer KRS

 

Nazwa organizacji pożytku publicznego

 

Kwota w zł

1.

0000037904

FUNDACJA DZIECIOM "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ"

185 507 307,23

2.

0000270809

AVALON - BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM

47 003 021,68

3.

0000186434

FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "SŁONECZKO"

42 382 571,36

4.

0000030897

FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

13 678 107,87

5.

0000382243

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I OSOBOM CHORYM "KAWAŁEK NIEBA"

12 382 195,66

6.

0000564708

FUNDACJA SENSORIA

10 880 115,57

7.

0000285433

FUNDACJA DZIECIOM "POMAGAJ"

9 665 855,72

8.

0000266644

FUNDACJA SERCE DZIECKA IM. DINY RADZIWIŁŁOWEJ

9 581 149,69

9.

0000270261

FUNDACJA STUDENCKA "MŁODZI - MŁODYM"

8 905 949,22

10.

0000050135

DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA

8 829 320,86

11.

0000086210

FUNDACJA "NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ"

7 971 693,15

12.

0000127075

FUNDACJA "JIM"

7 774 862,33

13.

0000338878

DOBRO POWRACA - FUNDACJA NA RZECZ CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE

7 246 883,86

14.

0000308316

FUNDACJA "ZŁOTOWIANKA"

7 209 962,30

15.

0000338389

FUNDACJA SEDEKA

6 569 341,34

16.

0000069730

OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS"

6 262 215,60

17.

0000116212

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

5 739 126,12

18.

0000396361

FUNDACJA SIEPOMAGA

5 509 516,09

19.

0000154454

TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE

5 277 705,87

20.

0000387207

FUNDACJA "SERCA DLA MALUSZKA"

5 207 557,40

 

21.

 

0000151511

"FUNDACJA DZIECIOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM - AGNIESZKA"

 

4 784 633,16

22.

0000249753

FUNDACJA "NASZE DZIECI" PRZY KLINICE ONKOLOGII W INSTYTUCIE "POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA"

4 758 308,05

23.

0000174486

FUNDACJA ANNY DYMNEJ MIMO WSZYSTKO

4 711 433,00

24.

0000248546

FUNDACJA ISKIERKA

4 585 833,10

25.

0000091141

FUNDACJA "NASZA PRZYSZŁOŚĆ"

4 505 239,43

26.

0000083356

POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO

4 153 748,40

27.

0000014124

FUNDACJA TVN NIE JESTEŚ SAM

4 085 309,63

28.

0000024181

FUNDACJA "DR CLOWN"

4 081 704,64

29.

0000097123

FUNDACJA WARSZAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI

4 047 037,76

30.

0000064892

POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ

4 037 674,87

 

Wykaz kwot 1% należnego podatku w układzie poszczególnych izb skarbowych przedstawia się następująco:

 

 

L.p.

 

 

Izba Administracji Skarbowej

 

 

Kwota w

 

 

Struktura

1.

WROCŁAW

71 300 226,29

8,15%

2.

BYDGOSZCZ

37 173 920,53

4,25%

3.

LUBLIN

30 461 432,17

3,48%

4.

ZIELONA GÓRA

18 977 438,12

2,17%

5.

ŁÓDŹ

50 751 559,21

5,80%

6.

KRAKÓW

79 303 527,96

9,07%

7.

WARSZAWA

195 694 370,37

22,38%

8.

OPOLE

17 430 924,12

1,99%

9.

RZESZÓW

31 877 984,30

3,65%

10.

BIAŁYSTOK

20 516 221,94

2,35%

11.

GDAŃSK

57 269 347,86

6,55%

12.

KATOWICE

104 727 388,16

11,98%

13.

KIELCE

18 769 700,34

2,15%

14.

OLSZTYN

22 632 581,84

2,59%

15.

POZNAŃ

84 571 592,03

9,67%

16.

SZCZECIN

32 934 747,99

3,77%

RAZEM

874 392 963,23

100,00%

W pierwszym roku obowiązywania regulacji w zakresie przekazywania organizacjom pożytku publicznego 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych 80 tys. podatników, tj. 0,3% podatników ogółem, przekazało kwotę w wysokości 10,4 mln zł, co stanowiło 0,03% podatku należnego. W kolejnym roku uczyniło to już ponad 680 tys. podatników (ok. 3% uprawnionych), a kwota przekazana organizacjom wzrosła do 41,6 mln zł i stanowiła 0,14% podatku należnego.

Zainteresowanie instytucją 1% sukcesywnie wzrastało. Zdecydowany wzrost kwoty, jak i liczby podatników nastąpił w 2008 r. (z rozliczenia za 2007 r.). Związane było to ze zmianą mechanizmu alokacji (po raz pierwszy przekazania 1% dokonali naczelnicy urzędów skarbowych) oraz z rozszerzeniem kręgu podatników, którzy mogli skorzystać z tej formy wsparcia działalności społecznie użytecznej (tj. o podatników rozliczających się na formularzach PIT-36L i PIT-38, a od rozliczenia za 2009 r. o podatników rozliczających się na formularzu PIT-39).

Dane porównawcze dotyczące lat 2004 – 2019 przedstawia poniższa tabela:

 

Wyszczególnienie

 

2004 r.

 

2005 r.

 

2006 r.

 

2007 r.

 

2008 r.

 

2009 r.

 

2010 r.

 

2011 r.

 

2012 r.

 

2013 r.

 

2014 r.

 

2015 r.

 

2016 r.

 

2017 r.

 

2018 r.

 

2019 r.

Liczba podatników, deklarujących przekazanie 1% należnego podatku na rzecz opp

 

 

tys.

 

 

80

 

 

681

 

 

1 157

 

 

1 604

 

 

5 135

 

 

7 325

 

 

8 624

 

 

10 135

 

 

11 166

 

 

11 537

 

 

12 034

 

 

12 457

 

 

13 178

 

 

13 614

 

 

14 131

 

 

14 499

 

r/r

 

%

 

x

 

851%

 

170%

 

139%

 

320%

 

143%

 

118%

 

118%

 

110%

 

103%

 

104%

 

104%

 

106%

 

103%

 

104%

 

103%

Kwota przekazana na rzecz opp

 

mln zł

 

10,4

 

41,6

 

62,3

 

105,4

 

298,3*/

 

381,5*/

 

360,9*/

 

403,9*/

 

459,4*/

 

482,2*/

 

511,0*/

 

560,0

 

619,1

 

662,2

 

763,9

 

874,4

 

r/r

 

%

 

x

 

400%

 

150%

 

169%

 

283%

 

128%

 

95%

 

112%

 

114%

 

105%

 

106%

 

109%

 

110%

 

107%

 

115%

 

114%

 

pit scan - program do rozliczeń rocznych

wypełnij zeznanie roczne w 30 sekund

Zalety programu pit scan

 • przyjazne człowiekowi kreatory rozliczeń;

 • wizualne wypełnianie formularzy podatkowych;

 • sprawdzanie limitów kosztów i odliczeń;

 • wydruk, export do PDF;

 • pełna współpraca z systemami ministerstwa finansów;

 • system podpowiedzi;

 • podręczne kalkulatory i sumatory;

 • możliwość wysyłki zeznania e-mailem;

 • automatyczne poprawianie błędów;

 • aktualizacje przez internet;

 • zmiana kolorystyki;

 • pomoc serwisantów;

 • i wiele innych.

zostaw nam wiadomośćkontakt

wprowadź kod

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące programu Pit Scan?

Czekamy na twoją wiadomość

captcha
Przeładuj

infonetax sp. z o.o.

ul. karola olszewskiego 6

25-663 kielce

nip: 6572736550

41 230 67 06

zapraszamy do kontaktu

www.infonetax.pl

odwiedź stronę internetową

dołącz do nas

facebookyoutube
nasi partnerzy
fpddoradcapodatkowy