Banner

Warto wiedzieć

Warto wiedzieć

Document
Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego  z rozliczenia za 2019 rok 

Przekazania środków z tytułu 1% należnego podatku z rozliczenia za 2019 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego dokonywali, tak jak w roku ubiegłym, naczelnicy urzędów skarbowych zgodnie z wnioskami podatników. 

Wniosek o przekazanie 1% należnego podatku stanowił integralną część zeznania podatkowego, w którym opodatkowanie następuje według:  

 • skali podatkowej (PIT-36, PIT-36S, PIT-37), 
 • 19% stawki podatku od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-36L, PIT-36LS), 
 • 19% stawki podatku od dochodów z zysków kapitałowych (PIT-38),
 • 19% stawki podatku od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (PIT-39), 
 •  ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28, PIT-28S),
 • 19% stawki od dochodów z zagranicznej spółki kontrolowanej (PIT-CFC).

Łączna kwota 1% podatku przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego z rozliczenia za 2020 rok
wynosiła 907 mln zł. Przeciętna kwota przekazana na rzecz tych organizacji wyniosła 61 zł.
Stan na dzień 16 września 2020 roku. 


Wykaz 30 organizacji, które w 2019 r. otrzymały najwyższe kwoty w skali całego kraju (stan na dzień 16 września 2020 r.) przedstawia się następująco:

 

L.p.

 

Numer KRS

 

Nazwa organizacji pożytku publicznego

 

Kwota w zł

1.

0000037904

FUNDACJA DZIECIOM "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ"

184 511 311,12

2.

0000270809

AVALON - BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM

50 637 895,36

3.

0000186434

FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "SŁONECZKO"

42 513 755,71

4.

0000030897

FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

17 234 732,28

5.

0000396361

FUNDACJA SIEPOMAGA

16 174 519,23

6.

0000382243

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I OSOBOM CHORYM "KAWAŁEK NIEBA"

13 207 300,26

7.

0000564708

FUNDACJA SENSORIA

12 935 836,52

8.

0000285433

FUNDACJA DZIECIOM "POMAGAJ"

10 579 683,25

9.

0000387207

FUNDACJA "SERCA DLA MALUSZKA"

9 544 507,38

10.

0000266644

FUNDACJA SERCE DZIECKA IM. DINY RADZIWIŁŁOWEJ

9 384 461,10

11.

0000270261

FUNDACJA STUDENCKA "MŁODZI - MŁODYM"

9 324 464,75

12.

0000050135

DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA

8 012 497,55

13.

0000086210

FUNDACJA "NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ"

7 953 571,71

14.

0000127075

FUNDACJA JIM

7 816 382,32

15.

0000308316

FUNDACJA "ZŁOTOWIANKA"

7 717 639,35

16.

0000338878

DOBRO POWRACA - FUNDACJA NA RZECZ CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE

7 679 065,88

17.

0000069730

OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS"

6 412 108,63

18.

0000338389

FUNDACJA SEDEKA

6 250 213,58

19.

0000154454

TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE

6 029 332,70

20.

0000116212

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

5 935 094,29

 

21.

 

0000151511

"FUNDACJA DZIECIOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM - AGNIESZKA"

 

5 560 364,82

22.

0000091141

FUNDACJA "NASZA PRZYSZŁOŚĆ"

4 910 014,29

23.

0000248546

FUNDACJA ISKIERKA

4 835 762,75

24.

0000014124

FUNDACJA TVN NIE JESTEŚ SAM

4 685 922,98

25.

0000435915

INSTYTUT WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

4 489 268,27

26.

0000241411

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI ZE ZŁOŻONĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ "POTRAFIĘ WIĘCEJ"

4 366 505,25

27.

0000070098

STOWARZYSZENIE NA TAK

4 324 943,78

28.

0000174486

FUNDACJA ANNY DYMNEJ MIMO WSZYSTKO

4 257 030,55

29.

0000024181

FUNDACJA "DR CLOWN"

4 231 803,90

30.

0000064892

POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ

4 151 366,33

 

Wykaz kwot 1% należnego podatku w układzie poszczególnych izb skarbowych przedstawia się następująco:

 

 

L.p.

 

 

Izba Administracji Skarbowej

 

 

Kwota w

 

 

Struktura

1.

WROCŁAW

74 572 273,14

8,22%

2.

BYDGOSZCZ

38 523 346,25

4,25%

3.

LUBLIN

32 370 974,94

3,57%

4.

ZIELONA GÓRA

19 555 733,94

2,16%

5.

ŁÓDŹ

53 491 471,07

5,90%

6.

KRAKÓW

82 572 967,86

9,10%

7.

WARSZAWA

203 402 551,81

22,43%

8.

OPOLE

18 102 306,97

2,00%

9.

RZESZÓW

33 532 993,47

3,70%

10.

BIAŁYSTOK

21 804 327,74

2,40%

11.

GDAŃSK

58 138 681,43

6,41%

12.

KATOWICE

108 191 081,70

11,93%

13.

KIELCE

19 690 039,95

2,17%

14.

OLSZTYN

23 515 331,30

2,59%

15.

POZNAŃ

86 053 944,58

9,49%

16.

SZCZECIN

33 477 809,22

3,69%

RAZEM

972 737 620,42

100,00%

W pierwszym roku obowiązywania regulacji w zakresie przekazywania organizacjom pożytku publicznego 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych 80 tys. podatników, tj. 0,3% podatników ogółem, przekazało kwotę w wysokości 10,4 mln zł, co stanowiło 0,03% podatku należnego. W kolejnym roku uczyniło to już ponad 680 tys. podatników (ok. 3% uprawnionych), a kwota przekazana organizacjom wzrosła do 41,6 mln zł i stanowiła 0,14% podatku należnego.

Zainteresowanie instytucją 1% sukcesywnie wzrastało. Zdecydowany wzrost kwoty, jak i liczby podatników nastąpił w 2008 r. (z rozliczenia za 2007 r.). Związane było to ze zmianą mechanizmu alokacji (po raz pierwszy przekazania 1% dokonali naczelnicy urzędów skarbowych) oraz z rozszerzeniem kręgu podatników, którzy mogli skorzystać z tej formy wsparcia działalności społecznie użytecznej (tj. o podatników rozliczających się na formularzach PIT-36L i PIT-38, a od rozliczenia za 2009 r. o podatników rozliczających się na formularzu PIT-39).

Dane porównawcze dotyczące lat 2004 – 2020 przedstawia poniższa tabela:

 

Wyszczególnienie

 

2004 r.

 

2005 r.

 

2006 r.

 

2007 r.

 

2008 r.

 

2009 r.

 

2010 r.

 

2011 r.

 

2012 r.

 

2013 r.

 

2014 r.

 

2015 r.

 

2016 r.

 

2017 r.

 

2018 r.

 

2019 r.

 

2020 r.

Liczba podatników, deklarujących przekazanie 1% należnego podatku na rzecz opp

 

 

tys.

 

 

80

 

 

681

 

 

1 157

 

 

1 604

 

 

5 135

 

 

7 325

 

 

8 624

 

 

10 135

 

 

11 166

 

 

11 537

 

 

12 034

 

 

12 457

 

 

13 178

 

 

13 614

 

 

14 131

 

 

14 499

 

 

14 794

 

r/r

 

%

 

x

 

851%

 

170%

 

139%

 

320%

 

143%

 

118%

 

118%

 

110%

 

103%

 

104%

 

104%

 

106%

 

103%

 

104%

 

103%

 

102%

Kwota przekazana na rzecz opp

 

mln zł

 

10,4

 

41,6

 

62,3

 

105,4

 

298,3*/

 

381,5*/

 

360,9*/

 

403,9*/

 

459,4*/

 

482,2*/

 

511,0*/

 

560,0

 

619,1

 

662,2

 

763,9

 

876,7

 

907,0

 

r/r

 

%

 

x

 

400%

 

150%

 

169%

 

283%

 

128%

 

95%

 

112%

 

114%

 

105%

 

106%

 

109%

 

110%

 

107%

 

115%

 

115%

 

103%

 

pit scan - program do rozliczeń rocznych

wypełnij zeznanie roczne w 30 sekund

Zalety programu pit scan

 • przyjazne człowiekowi kreatory rozliczeń;

 • wizualne wypełnianie formularzy podatkowych;

 • sprawdzanie limitów kosztów i odliczeń;

 • wydruk, export do PDF;

 • pełna współpraca z systemami ministerstwa finansów;

 • system podpowiedzi;

 • podręczne kalkulatory i sumatory;

 • możliwość wysyłki zeznania e-mailem;

 • automatyczne poprawianie błędów;

 • aktualizacje przez internet;

 • zmiana kolorystyki;

 • pomoc serwisantów;

 • i wiele innych.

zostaw nam wiadomośćkontakt

wprowadź kod

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące programu Pit Scan?

Czekamy na twoją wiadomość

captcha
Przeładuj

infonetax sp. z o.o.

ul. karola olszewskiego 6

25-663 kielce

nip: 6572736550

41 230 67 06

zapraszamy do kontaktu

www.infonetax.pl

odwiedź stronę internetową

dołącz do nas

facebookyoutube
nasi partnerzy
fpddoradcapodatkowy