Banner

Warto wiedzieć

Warto wiedzieć

Document
Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego  z rozliczenia za 2020 rok 

Przekazania środków z tytułu 1% należnego podatku z rozliczenia za 2020 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego dokonywali, tak jak w roku ubiegłym, naczelnicy urzędów skarbowych zgodnie z wnioskami podatników. 

Wniosek o przekazanie 1% należnego podatku stanowił integralną część zeznania podatkowego, w którym opodatkowanie następuje według:  

 • skali podatkowej (PIT-36, PIT-36S, PIT-37), 
 • 19% stawki podatku od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-36L, PIT-36LS), 
 • 19% stawki podatku od dochodów z zysków kapitałowych (PIT-38),
 • 19% stawki podatku od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (PIT-39), 
 •  ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28, PIT-28S),
 • 19% stawki od dochodów z zagranicznej spółki kontrolowanej (PIT-CFC).

Łączna kwota 1% podatku przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego z rozliczenia za 2020 rok
wynosiła 972,7 mln zł. Przeciętna kwota przekazana na rzecz tych organizacji wyniosła 63 zł.
Stan na dzień 15 września 2021 roku. 


Wykaz 30 organizacji, które w 2020 r. otrzymały najwyższe kwoty w skali całego kraju (stan na dzień 15 września 2021 r.) przedstawia się następująco:

 

L.p.

 

Numer KRS

 

Nazwa organizacji pożytku publicznego

 

Kwota w zł

1.

0000037904

FUNDACJA DZIECIOM "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ"

194 097 701,86

2.

0000270809

AVALON - BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM

53 059 645,01

3.

0000186434

FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "SŁONECZKO"

44 792 185,09

4.

0000396361

FUNDACJA SIEPOMAGA

33 616 209,59

5.

0000387207

FUNDACJA "SERCA DLA MALUSZKA"

18 177 418,27

6.

0000030897

FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

17 683 374,50

7.

0000564708

FUNDACJA SENSORIA

12 658 177,19

8.

0000382243

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I OSOBOM CHORYM "KAWAŁEK NIEBA"

12 059 991,82

9.

0000285433

FUNDACJA DZIECIOM "POMAGAJ"

10 859 910,35

10.

0000270261

FUNDACJA STUDENCKA "MŁODZI - MŁODYM"

10 051 513,01

11.

0000266644

FUNDACJA SERCE DZIECKA IM. DINY RADZIWIŁŁOWEJ

9 691 859,46

12.

0000086210

FUNDACJA "NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ"

9 014 089,48

13.

0000338878

"DOBRO POWRACA - FUNDACJA NA RZECZ CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE"

8 278 179,97

14.

0000127075

FUNDACJA JIM

8 119 212,56

15.

0000050135

DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA

8 073 853,81

16.

0000308316

FUNDACJA "ZŁOTOWIANKA"

7 582 658,93

17.

0000069730

OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS"

6 719 846,95

18.

0000116212

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

6 491 673,80

19.

0000154454

TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE

6 308 412,70

20.

0000338389

FUNDACJA SEDEKA

6 200 783,94

 

21.

 

0000151511

"FUNDACJA DZIECIOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM - AGNIESZKA"

 

5 546 321,97

22.

0000248546

FUNDACJA ISKIERKA

4 825 044,54

23.

0000435915

INSTYTUT WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

4 709 767,52

24.

0000091141

FUNDACJA "NASZA PRZYSZŁOŚĆ"

4 686 239,64

25.

0000241411

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI ZE ZŁOŻONĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ "POTRAFIĘ WIĘCEJ"

4 640 454,37

26.

0000070098

STOWARZYSZENIE NA TAK

4 602 184,34

27.

0000135921

FUNDACJA POLSAT

4 596 648,39

28.

0000064892

POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ

4 588 353,66

29.

0000014124

"FUNDACJA TVN NIE JESTEŚ SAM"

4 585 257,85

30.

0000024181

FUNDACJA "DR CLOWN"

4 498 424,58

 

Wykaz kwot 1% należnego podatku w układzie poszczególnych izb skarbowych przedstawia się następująco:

 

 

L.p.

 

 

Izba Administracji Skarbowej

 

 

Kwota w

 

 

Struktura

1.

WROCŁAW

79 950 157,12

8,22%

2.

BYDGOSZCZ

41 223 028,11

4,24%

3.

LUBLIN

34 912 919,73

3,59%

4.

ZIELONA GÓRA

21 398 801,56

2,20%

5.

ŁÓDŹ

57 242 353,58

5,88%

6.

KRAKÓW

87 549 933,87

9,00%

7.

WARSZAWA

220 787 636,94

22,70%

8.

OPOLE

19 173 631,79

1,97%

9.

RZESZÓW

34 880 505,94

3,58%

10.

BIAŁYSTOK

23 510 111,87

2,42%

11.

GDAŃSK

61 967 214,07

6,37%

12.

KATOWICE

113 497 867,10

11,67%

13.

KIELCE

20 709 406,20

2,13%

14.

OLSZTYN

25 487 419,42

2,62%

15.

POZNAŃ

94 233 007,66

9,69%

16.

SZCZECIN

36 213 625,46

3,72%

RAZEM

972 737 620,42

100,00%

W pierwszym roku obowiązywania regulacji w zakresie przekazywania organizacjom pożytku publicznego 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych 80 tys. podatników, tj. 0,3% podatników ogółem, przekazało kwotę w wysokości 10,4 mln zł, co stanowiło 0,03% podatku należnego. W kolejnym roku uczyniło to już ponad 680 tys. podatników (ok. 3% uprawnionych), a kwota przekazana organizacjom wzrosła do 41,6 mln zł i stanowiła 0,14% podatku należnego.

Zainteresowanie instytucją 1% sukcesywnie wzrastało. Zdecydowany wzrost kwoty, jak i liczby podatników nastąpił w 2008 r. (z rozliczenia za 2007 r.). Związane było to ze zmianą mechanizmu alokacji (po raz pierwszy przekazania 1% dokonali naczelnicy urzędów skarbowych) oraz z rozszerzeniem kręgu podatników, którzy mogli skorzystać z tej formy wsparcia działalności społecznie użytecznej (tj. o podatników rozliczających się na formularzach PIT-36L i PIT-38, a od rozliczenia za 2009 r. o podatników rozliczających się na formularzu PIT-39).

Dane porównawcze dotyczące lat 2004 – 2021 przedstawia poniższa tabela:

 

Wyszczególnienie

 

2004 r.

 

2005 r.

 

2006 r.

 

2007 r.

 

2008 r.

 

2009 r.

 

2010 r.

 

2011 r.

 

2012 r.

 

2013 r.

 

2014 r.

 

2015 r.

 

2016 r.

 

2017 r.

 

2018 r.

 

2019 r.

 

2020 r.

 

2021 r.

Liczba podatników, deklarujących przekazanie 1% należnego podatku na rzecz opp

 

 

tys.

 

 

80

 

 

681

 

 

1 157

 

 

1 604

 

 

5 135

 

 

7 325

 

 

8 624

 

 

10 135

 

 

11 166

 

 

11 537

 

 

12 034

 

 

12 457

 

 

13 178

 

 

13 614

 

 

14 131

 

 

14 499

 

 

14 794

 

 

15 337

 

r/r

 

%

 

x

 

851%

 

170%

 

139%

 

320%

 

143%

 

118%

 

118%

 

110%

 

103%

 

104%

 

104%

 

106%

 

103%

 

104%

 

103%

 

102%

 

104%

Kwota przekazana na rzecz opp

 

mln zł

 

10,4

 

41,6

 

62,3

 

105,4

 

298,3*/

 

381,5*/

 

360,9*/

 

403,9*/

 

459,4*/

 

482,2*/

 

511,0*/

 

560,0

 

619,1

 

662,2

 

763,9

 

876,7

 

908,0

 

972,7

 

r/r

 

%

 

x

 

400%

 

150%

 

169%

 

283%

 

128%

 

95%

 

112%

 

114%

 

105%

 

106%

 

109%

 

110%

 

107%

 

115%

 

115%

 

104%

 

107%

 

pit scan - program do rozliczeń rocznych

wypełnij zeznanie roczne w 30 sekund

Zalety programu pit scan

 • przyjazne człowiekowi kreatory rozliczeń;

 • wizualne wypełnianie formularzy podatkowych;

 • sprawdzanie limitów kosztów i odliczeń;

 • wydruk, export do PDF;

 • pełna współpraca z systemami ministerstwa finansów;

 • system podpowiedzi;

 • podręczne kalkulatory i sumatory;

 • możliwość wysyłki zeznania e-mailem;

 • automatyczne poprawianie błędów;

 • aktualizacje przez internet;

 • zmiana kolorystyki;

 • pomoc serwisantów;

 • i wiele innych.

zostaw nam wiadomośćkontakt

wprowadź kod

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące programu Pit Scan?

Czekamy na twoją wiadomość

captcha
Przeładuj

infonetax sp. z o.o.

ul. karola olszewskiego 6

25-663 kielce

nip: 6572736550

41 230 67 06

zapraszamy do kontaktu

www.infonetax.pl

odwiedź stronę internetową

dołącz do nas

facebookyoutube
nasi partnerzy
fpddoradcapodatkowy