Banner

Warto wiedzieć

Warto wiedzieć

Document
Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego  z rozliczenia za 2021 rok 

Przekazania środków z tytułu 1% należnego podatku z rozliczenia za 2021 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego dokonywali, tak jak w roku ubiegłym, naczelnicy urzędów skarbowych zgodnie z wnioskami podatników. 

Wniosek o przekazanie 1% należnego podatku stanowił integralną część zeznania podatkowego, w którym opodatkowanie następuje według:  

 • skali podatkowej (PIT-36, PIT-36S, PIT-37), 
 • 19% stawki podatku od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-36L, PIT-36LS), 
 • 19% stawki podatku od dochodów z zysków kapitałowych (PIT-38),
 • 19% stawki podatku od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (PIT-39), 
 •  ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28, PIT-28S),
 • 19% stawki od dochodów z zagranicznej spółki kontrolowanej (PIT-CFC).

Łączna kwota 1% podatku przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego z rozliczenia za 2021 rok
wynosiła 1 114 mln zł. Przeciętna kwota przekazana na rzecz tych organizacji wyniosła 70 zł.
Stan na dzień 15 września 2022 roku. 


Wykaz 30 organizacji, które w 2021 r. otrzymały najwyższe kwoty w skali całego kraju (stan na dzień 15 września 2022 r.) przedstawia się następująco:

 

L.p.

 

Numer KRS

 

Nazwa organizacji pożytku publicznego

 

Kwota w zł

1.

0000037904

FUNDACJA DZIECIOM "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ"

210 537 711,73

2.

0000270809

AVALON - BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM

56 546 643,10

3.

0000396361

FUNDACJA SIEPOMAGA

54 371 589,65

4.

0000186434

FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "SŁONECZKO"

48 327 148,16

5.

0000387207

FUNDACJA "SERCA DLA MALUSZKA"

29 015 000,39

6.

0000030897

FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

19 008 288,41

7.

0000564708

FUNDACJA SENSORIA

15 594 438,85

8.

0000285433

FUNDACJA DZIECIOM "POMAGAJ"

13 818 629,27

9.

0000382243

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I OSOBOM CHORYM "KAWAŁEK NIEBA"

12 881 881,43

10.

0000270261

FUNDACJA STUDENCKA "MŁODZI - MŁODYM"

11 258 097,31

11.

0000266644

FUNDACJA SERCE DZIECKA IM. DINY RADZIWIŁŁOWEJ

10 232 706,85

12.

0000338878

"DOBRO POWRACA - FUNDACJA NA RZECZ CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE"

9 418 393,41

13.

0000127075

FUNDACJA JIM

9 317 222,13

14.

0000086210

FUNDACJA "NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ"

8 901 415,91

15.

0000308316

FUNDACJA "ZŁOTOWIANKA"

8 878 581,57

16.

0000050135

DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA

8 656 827,10

17.

0000136833

POLSKA AKCJA HUMANITARNA

8 253 130,30

18.

0000069730

OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS"

8 227 130,74

19.

0000116212

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

7 532 988,77

20.

0000151511

"FUNDACJA DZIECIOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM - AGNIESZKA"

7 337 253,42

 

21.

 

0000154454

TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE

 

7 175 828,36

22.

0000338389

FUNDACJA SEDEKA

6 788 940,31

23.

0000241411

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI ZE ZŁOŻONĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ "POTRAFIĘ WIĘCEJ"

6 294 876,33

24.

0000152204

FUNDACJA FRANKOR

6 000 973,37

25.

0000070098

STOWARZYSZENIE NA TAK

5 862 433,44

26.

0000024181

FUNDACJA DR CLOWN

5 846 501,93

27.

0000014124

FUNDACJA TVN

5 761 495,32

28.

0000435915

INSTYTUT WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

5 621 203,27

29.

0000321541

FUNDACJA NA RZECZ POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "NOWA NADZIEJA" Z SIEDZIBĄ W KALISZU

5 558 049,91

30.

0000135921

FUNDACJA POLSAT

5 314 707,31

 

Wykaz kwot 1% należnego podatku w układzie poszczególnych izb skarbowych przedstawia się następująco:

 

 

L.p.

 

 

Izba Administracji Skarbowej

 

 

Kwota w

 

 

Struktura

1.

WROCŁAW

94 680 261,20

8,50%

2.

BYDGOSZCZ

47 142 138,22

4,23%

3.

LUBLIN

40 280 466,48

3,62%

4.

ZIELONA GÓRA

23 861 089,03

2,14%

5.

ŁÓDŹ

65 572 134,98

5,88%

6.

KRAKÓW

103 073 027,04

9,25%

7.

WARSZAWA

252 810 653,52

22,69%

8.

OPOLE

21 610 656,16

1,94%

9.

RZESZÓW

39 981 871,22

3,59%

10.

BIAŁYSTOK

26 975 914,15

2,42%

11.

GDAŃSK

71 902 189,77

6,45%

12.

KATOWICE

128 399 945,75

11,52%

13.

KIELCE

23 768 030,10

2,13%

14.

OLSZTYN

28 874 315,35

2,59%

15.

POZNAŃ

104 347 740,66

9,36%

16.

SZCZECIN

41 074 911,75

3,69%

RAZEM

1 114 355 345,38

100,00%

W pierwszym roku obowiązywania regulacji w zakresie przekazywania organizacjom pożytku publicznego 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych 80 tys. podatników, tj. 0,3% podatników ogółem, przekazało kwotę w wysokości 10,4 mln zł, co stanowiło 0,03% podatku należnego. W kolejnym roku uczyniło to już ponad 680 tys. podatników (ok. 3% uprawnionych), a kwota przekazana organizacjom wzrosła do 41,6 mln zł i stanowiła 0,14% podatku należnego.

Zainteresowanie instytucją 1% sukcesywnie wzrastało. Zdecydowany wzrost kwoty, jak i liczby podatników nastąpił w 2008 r. (z rozliczenia za 2007 r.). Związane było to ze zmianą mechanizmu alokacji (po raz pierwszy przekazania 1% dokonali naczelnicy urzędów skarbowych) oraz z rozszerzeniem kręgu podatników, którzy mogli skorzystać z tej formy wsparcia działalności społecznie użytecznej (tj. o podatników rozliczających się na formularzach PIT-36L i PIT-38, a od rozliczenia za 2009 r. o podatników rozliczających się na formularzu PIT-39).

Dane porównawcze dotyczące lat 2004 – 2022 przedstawia poniższa tabela:

 

Wyszczególnienie

 

2004 r.

 

2005 r.

 

2006 r.

 

2007 r.

 

2008 r.

 

2009 r.

 

2010 r.

 

2011 r.

 

2012 r.

 

2013 r.

 

2014 r.

 

2015 r.

 

2016 r.

 

2017 r.

 

2018 r.

 

2019 r.

 

2020 r.

 

2021 r.

 

2022 r.

Liczba podatników, deklarujących przekazanie 1% należnego podatku na rzecz opp

 

 

tys.

 

 

80

 

 

681

 

 

1 157

 

 

1 604

 

 

5 135

 

 

7 325

 

 

8 624

 

 

10 135

 

 

11 166

 

 

11 537

 

 

12 034

 

 

12 457

 

 

13 178

 

 

13 614

 

 

14 131

 

 

14 499

 

 

14 794

 

 

15 337

 

 

15 943

 

r/r

 

%

 

x

 

851%

 

170%

 

139%

 

320%

 

143%

 

118%

 

118%

 

110%

 

103%

 

104%

 

104%

 

106%

 

103%

 

104%

 

103%

 

102%

 

104%

 

104%

Kwota przekazana na rzecz opp

 

mln zł

 

10,4

 

41,6

 

62,3

 

105,4

 

298,3*/

 

381,5*/

 

360,9*/

 

403,9*/

 

459,4*/

 

482,2*/

 

511,0*/

 

560,0

 

619,1

 

662,2

 

763,9

 

876,7

 

908,0

 

973,0

 

1 114,4

 

r/r

 

%

 

x

 

400%

 

150%

 

169%

 

283%

 

128%

 

95%

 

112%

 

114%

 

105%

 

106%

 

109%

 

110%

 

107%

 

115%

 

115%

 

104%

 

107%

 

114,5%

 

pit scan - program do rozliczeń rocznych

wypełnij zeznanie roczne w 30 sekund

Zalety programu pit scan

 • przyjazne człowiekowi kreatory rozliczeń;

 • wizualne wypełnianie formularzy podatkowych;

 • sprawdzanie limitów kosztów i odliczeń;

 • wydruk, export do PDF;

 • pełna współpraca z systemami ministerstwa finansów;

 • system podpowiedzi;

 • podręczne kalkulatory i sumatory;

 • możliwość wysyłki zeznania e-mailem;

 • automatyczne poprawianie błędów;

 • aktualizacje przez internet;

 • zmiana kolorystyki;

 • pomoc serwisantów;

 • i wiele innych.

zostaw nam wiadomośćkontakt

wprowadź kod

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące programu Pit Scan?

Czekamy na twoją wiadomość

captcha
Przeładuj

infonetax sp. z o.o.

ul. karola olszewskiego 6

25-663 kielce

nip: 6572736550

41 230 67 06

zapraszamy do kontaktu

www.infonetax.pl

odwiedź stronę internetową

dołącz do nas

facebookyoutube
nasi partnerzy
fpddoradcapodatkowy